Rejestracja

1
Dane zamówienia
Podaj dane zamawiającego, dane fakturowe, wybierz sposób płatności
2
Uczestnicy
Podaj dane uczestników
3
Podsumowanie
Podsumowanie zamówienia i płatność

Dane zamawiającego

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem konferencji jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej Eurobuild Conferences) z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 13/92, NIP: 951-23-41-913.
 2. Cena obejmuje: program dzienny konferencji, przerwy kawowe oraz lunch. Rejestracja nie obejmuje zakwaterowania. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
 3. Eurobuild Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
 4. Warunkiem udziału w konferencji jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia co jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Eurobuild Conferences a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji na 30 dni lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w wysokości 50% kwoty, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji.
 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 8. Nieobecność uczestnikana konferencji nie jest podstawą do zwolnienia z płatności w sytuacji gdy została wystawiona faktura pro-forma i płatność nie została dokonana przez zamawiającego przed konferencją.
 9. Płatność przelewem po otrzymaniu dokumentu pro-forma.

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem konferencji jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej Eurobuild Conferences) z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 13/92, NIP: 951-23-41-913.
 2. Cena obejmuje: program dzienny konferencji, przerwy kawowe oraz lunch. Rejestracja nie obejmuje zakwaterowania. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
 3. Eurobuild Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
 4. Warunkiem udziału w konferencji jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia co jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Eurobuild Conferences a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji na 30 dni lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w wysokości 50% kwoty, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w konferencji w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji.
 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 8. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest podstawą do zwolnienia z płatności w sytuacji gdy została wystawiona faktura pro-forma i płatność nie została dokonana przez zamawiającego przed konferencją.
 9. Płatność przelewem po otrzymaniu dokumentu pro-forma.

Wybrany produkt
Wstęp dla 1 osoby
Uwaga: Udział bezpłatny, liczba osób ograniczona.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
Preferowany profil uczestników: deweloperzy, agencje, firmy budowalne,
prawnicy, władze samorządowe, architekci.
Wstęp wolny